Uprava gre v pravo smer 2018: predstavitev idejnih zasnov za fakultetno teraso

Uprava gre v pravo smer 2018: predstavitev idejnih zasnov za fakultetno teraso

18. maj, 2018

Na Fakulteti za upravo nadaljujemo s postavljanjem izzivov študentom in drugim deležnikom ter iskanjem najboljših rešitev zanje. Vsled temu smo že četrto leto zapored organizirali dogodek Uprava gre v pravo smer, z nosilno temo Si upaš uPRAVljaTI prostor?.

Dogodek je potekal v času od 14. do 16. maja 2018, postavljeni izziv pa se je imenoval "Terasa Fakultete za upravo kot multifunkcionalni prostor". Izveden je bil v obliki tridnevne delavnice, kjer so sodelovali študenti naše fakultete, študenti arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov so pripravljali konceptualno rešitev oziroma idejno zasnovo celovite prostorske preureditve terase Fakultete za upravo v večnamenski prostor.

Razdeljeni so bili v tri interdisciplinarne skupine, ki so med seboj tekmovale. Vsaka skupina je v treh dneh prišla od osnovne ideje, postavitve modela 1:1 na terasi, do končne unikatne rešitve.

Vsaka skupina študentov bo svojo končno rešitev predstavila na zaključni javni predstavitvi, ki bo 30. 5. 2018 ob 12.00 v P19 na Fakulteti za upravo. Njihovo delo bo strokovno ocenila komisija za ocenjevanje.

Vabljeni!