Srečanje parnerjev projekta PAT-TEIN

Srečanje parnerjev projekta PAT-TEIN

09. april, 2014

Fakulteta za upravo 15. in 16. aprila organizira srečanje parnerjev projekta PAT-TEIN iz desetih držav.

The Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) je bil ustanovljen leta 2010 in združuje 12 partnerskih institucij iz Francije, Švice, Nemčije, Italije, Slovenije, Poljske, Češke Republike, Danske, Belgije, Španije, Velike Britanije, Irske in Francoskih Karibov.

Mrežo unikatno sestavljajo univerzitetni oddelki, raziskovalni inštituti in centri za usposabljanje, namen sodelovanja pa je vzpostavljanje praktičnih povezav pri prekomejnih oblikah sodelovanja v Evropi. V mreži sodelujejo akterji, ki izvajajo prekmejne projekte, s svojim znanjem in izkušnjami pa nato pomagajo drugim pri tovrstnih oblikah sodelovanja.