Sodeluj z Upravno svetovalnico

Sodeluj z Upravno svetovalnico

04. februar, 2014

Spoštovani dodiplomski in podiplomski študenti Fakultete za upravo! S sodelavci ekipe Upravna svetovalnica (www.upravna-svetovalnica.si) vas vabim k sodelovanju na naslednjih področjih:

-    priprava zahtevnejših odgovorov o rabi ZUP in UUP (»klasično« in e-poslovanje) na vprašanja strank in uradnih oseb iz prakse;
-    ekonomsko področje: računovodstvo javnega sektorja in
-    priprava analize zadovoljstva uporabnikov upravne svetovalnice.

Potek dela:
1)    Delo poteka praviloma od doma, prek spletnih povezav; vsak študent pa pripravi približno 15 primerov, predvidoma v obdobju od konca februarja 2014 do maja 2014. Jedro dela obsega analizo upravno-procesnega/računovodskega problema, ki izhaja iz vprašanja, in pripravo vsebinsko korektnega osnutka odgovora z uporabo wiki tehnologije, ki se ga pred objavo dodela z mentorstvom strokovnjakov s FU in MNZ (mag. Remic, dr. Dečman, dr. Rakar, dr. Stare, mag. Buzeti, dr. Jovanovićeva, as. Severjeva in dr. Kovačeva). Za študente bo organizirano pred začetkom dela kratko usposabljanje.

2)    Priprava analize zadovoljstva uporabnikov pa bo obsegala analizo ankete, izvedene med uporabniki upravne svetovalnice (obdelava podatkov, priprava grafov, analiza podatkov in interpretacija; priprava končnega poročila).

S sodelovanjem pri US pridobite praktične strokovne izkušnje, opravite lahko obveznost prakse ali Raziskovalnega seminarja in povečate možnost zaposlitve, saj poleg kompetenc prejmete tudi priporočilo FU.

Če ste zainteresirani, se javite na elektronski naslov tina.sever@fu.uni-lj.si do 19. 2. 2014.

Pri prijavi obvezno navedite vaše ocene pri predmetih (če ste jih imeli v programu in uspešno opravili): Upravni postopek in upravni spor; Osnove upravnega postopka; Upravno poslovanje; Upravno procesno pravo; Računovodstvo javnega sektorja; Javne finance; Davčni sistem; Statistika. Prav tako v prijavi navedite vašo povprečno oceno in morebitne delovne izkušnje. Prednost pri izboru bodo imeli študenti z višjo oceno pri predmetih in delovnimi izkušnjami na področju upravnih postopkov, e-poslovanja oz. ravnanja z dokumentarnim gradivom, računovodstva in področju izvedbe analiz.

Prav tako v prijavi obvezno navedite za katero področje kandidirate:
a) področje upravnih postopkov/UUP;
b) področje e-poslovanja;
c) področje računovodstva javnega sektorja;
d) analiza zadovoljstva uporabnikov upravne svetovalnice.

O izboru boste obveščeni do 28. 2. 2014.

 

Pozdrav, izr. prof. dr. Polona Kovač