Socialno podjetništvo kot nova oblika zaposlovanja

Socialno podjetništvo kot nova oblika zaposlovanja

05. maj, 2014

Na Fakulteti za upravo v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije pripravljamo okroglo mizo »Socialno podjetništvo kot nova oblika zaposlovanja« za študente s posebnimi potrebami in širšo zainteresirano javnost.

Udeleženci okrogle mize:
- doc. dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za upravo,
- mag. Ana Vodičar, MDDSZ,
- Dolores Kores, socialno podjetje PREMIKI, Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma,
- Peter Svetina, socialno podjetje KARSO, zaposlitveni center, d. o. o.,
- Nika Galič Poženel, socialno podjetje BRINJEVKA d. o. o.,
- Emir Okanović, SONČEK, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, so. p.,

bodo poročali o pogojih za zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalstva in možnostih financiranja kot podpornem okolju za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Predstavniki uspešnih socialnih podjetij bodo spregovorili o svojih izkušnjah in storitvah ter morebitnih težavah s katerimi se srečujejo.

Vabimo vas, da se okrogle mize udeležite, in da o srečanju obvestite vse, za katere menite, da bi jih zanimalo. Razprava se bo odvijala na Fakulteti za upravo v predavalnici P19, 14. maja ob 13. uri.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do vključno 9. maja 2014, po e-pošti: crpo@fu.uni-lj.si