Sistem zagotavljanja anonimnosti pri izpolnjevanju študentske ankete

Sistem zagotavljanja anonimnosti pri izpolnjevanju študentske ankete

01. april, 2014

Izsledki študentske ankete so zelo pomembni za kakovosten razvoj fakultete, saj z njihovo pomočjo lahko izboljša študijske programe, posamezni učitelji  in sodelavci pa način izvedbe ter pedagoškega dela.

Izpolnjevanje ankete je anonimno in je zagotovljeno s posebno informacijsko rešitvijo, ki jo bo predstavil vodja službe za informatiko. Dobljena mnenja se statistično obdelujejo. Z vsemi rezultati je seznanjen dekan, v svoje rezultate ima redno vpogled tudi vsak izvajalec. Agregirane rezultate mora vsaka članica redno posredovati na univerzo ter domačim in tujim institucijam v postopkih akreditacij programov na vseh ravneh.

Ker rezultati študentske ankete dejansko vplivajo na kakovost izvedbe na vseh ravneh, je njeno izpolnjevanje ključnega pomena za fakulteto. Razvoj lahko zagotavlja statistično dovolj visoko število odgovorov, predvsem pa objektivnost podanih mnenj.

Zato vas vabimo, da se udeležite predstavitve sistema, ki zagotavlja anonimnost pri izpolnjevanju študentske ankete, ki bo potekala v torek, 22. 4. 2014 od 12.45 do 13.30 v P14.

doc. dr. Janez Stare, dekan

Program

  • Doc. dr. Janez Stare, dekan: Pomen študentske ankete za kakovost in razvoj Fakultete za upravo
  • Žiga Obolnar, predsednik Študentskega sveta FU: Stališče študentskega sveta FU do študentske ankete
  • Lekt. mag. Manica Danko, predstojnica CRPO: Vsebina študentske ankete
  • Aleš Rudolf, vodja Službe za informatiko FU: Informacijska rešitev, ki jo Fakulteta za upravo uporablja za zajem in obdelavo študentskih anket (predstavitev procesa zajema podatkov, načelo delovanja informacijske rešitve, način integracije rešitve v sistem e-Študent, podatkovni model rešitve, ki zagotavlja anonimnost zajetih podatkov).
  • Dr. Jože Benčina: Uporabnost rezultatov študentske ankete
  • Dr. Lan Umek: Statistična obdelava študentske ankete
    Razprava

 

Ø