Razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev

Razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev

27. november, 2014

Odbor za podeljevanje nagrad študentom Fakultete za upravo objavlja Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2014/2015.

V skladu z 11. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom Fakultete za upravo Odbor za podeljevanje nagrad študentom Fakultete za upravo objavlja interni razpis za prijavo Uporabne in aplikativne rešitve za slovensko javno upravo z analizo in primerjavo znanstvenih dognanj, dobrih praks iz tujine in raziskavo stanja v Sloveniji ter predlogi za aplikativno rešitev v slovenski javni upravi.

Prijava velja za skupine študentov Fakultete za upravo na prvi ali drugi stopnji študija in mora vsebovati opredelitev teme, namen in cilje raziskovanja ter uporabnost predvidene rešitve.

Prijavitelji: zainteresirane skupine študentov (skupina ima lahko najmanj 3 in največ 5 članov).

Rok za prijavo: 28. 11. 2014

Rok za izdelavo analiz in pripravo rešitev v obliki končnega raziskovalnega poročila v obsegu približno dveh avtorskih pol (40.000 znakov, cca. 32 strani): 30. april 2015. Končnemu raziskovalnemu poročilu je treba priložiti pisno poročilo mentorja.

Izbrana rešitev bo predstavljena na Dnevih slovenske uprave (DSU) in na spletnih straneh fakultete. Nagrajenim študentom FU omogoči brezplačno udeležbo na DSU.

Prijave sprejema: Elizabeta Bobnar Najžer, beti.bobnar-najzer@fu.uni-lj.si, soba 221.