Posvetovanje o managementu in organizaciji

Posvetovanje o managementu in organizaciji

05. januar, 2015

V društvu slovenska akademija za management (SAM), skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru pripravljajo 14. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji.

Tema posvetovanja je »MANAGEMENT (RAVNATELJEVANJE) USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V PODJETJIH, JAVNI UPRAVI IN DRUGIH ZDRUŽBAH«.

Posvetovanje bo potekalo v petek, 12. junija 2015. Vabijo, da se posvetovanja udeležite s prispevkom in skupaj z drugimi udeleženci delite svoja spoznanja ali izkušnje. Podrobnejše informacije so v priloženem vabilu in na spletni strani http://www.sam-d.si/Default.aspx?cid=108. V primeru vprašanj so na voljo na e-naslovu alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si.