Pedagoška tržnica

Pedagoška tržnica

05. junij, 2015

Fakulteta za upravo pod okriljem Centra za razvoj pedagoške odličnosti in prodekana za razvoj in prenos znanja prireja Prvo pedagoško tržnico na Fakulteti za upravo na Gosarjevi 5 v Ljubljani, ki bo 15. junija 2015 med 10:00 in 12:30.

Namen tržnice je vzpostaviti stike med pedagogi članic Univerze v Ljubljani in spodbuditi izmenjavo izkušenj in praks na področju pedagoškega dela v visokem šolstvu.

V zadnjih letih je pedagoška renesansa na ravni visokega šolstva opazna v evropskih in svetovnih smernicah in Sloveniji ter predstavlja nujni premik v boljšo prihodnost visokega šolstva. Posebej se nam zdi pomembna medsebojna izmenjava izkušenj različnih študijskih programov in smeri, ki lahko ponudijo nadaljnje sodelovanje ali zgolj izmenjavo drugačnih pogledov na pedagoško delo. Rektorska konferenca, ki je bila 2014 izvedena na naši fakulteti, in neformalno druženje kolegov z različnih fakultet je pokazalo potrebo po izmenjavi dobrih praks na pedagoškem področju.

Ker se semester počasi končuje, verjamemo, da polni svežih idej in izkušenj prav gotovo lahko delimo najboljše s svojimi kolegi in se drug od drugega kaj naučimo. 

Vabilo dekana >>