Kaj lahko v času študija storim za svojo boljšo zaposljivost?

Kaj lahko v času študija storim za svojo boljšo zaposljivost?

14. april, 2014

Na srečanju bodo sodelovali mladi profesionalci, člani združenja MEKS - Mladih ekspertov kadrovske stroke, s katerimi bomo odstirali zanimive osebne izkušnje in izzive, koristne za vsakogar, ki razmišljate o svoji karierni poti ali iščete priložnosti za prvo zaposlitev:

- kako in zakaj je pomembno že v času študija graditi svojo kariero s študentskim delom, študijskimi izmenjavami, sodelovanji v projektih in z mentorji tako na univerzi kot v gospodarstvu?
- kaj delodajalci/zaposlovalci danes pričakujejo od mladih diplomantov, iskalcev prve zaposlitve?

Priložnost boste imeli prisluhniti nasvetom mladih ekspertov, kako izboljšati svojo zaposljivost in si olajšati prehod na trg dela.


Okroglo mizo z zanimivimi sogovorniki bo povezovala prof.dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica Univerze v Ljubljani.

Z nami bodo:
- Nejc Jaka Sekula, ki so ga vedoželjnost, pripravljenost na nenehno učenje in raznoliko študentsko delo vodili od in ob študiju francoščine in primerjalnega jezikoslovja do središča globalnega podjetja IBM, v katerem danes skrbi za zaposlene znotraj celotnega prostora Evrope;
- Božidar Grigić, danes strokovnjak na področju poklicnega izobraževanja in sodelavec na Centru za poklicno izobraževanje, ki je gradil svojo karierno pot že v času študija sociologije in kadrovskega menedžmenta tako v Ljubljani s študentskim in prostovoljskim delom anketarja in sodelavca mednarodne študentske organizacije AIESEC kot v kanadskem Vancouvru v času študijske izmenjave;
- Alen Nočajevič kot strokovnjak v zaposlovalni agenciji Adecco zelo dobro ve, zakaj so obštudijske delovne izkušnje pomembna prednost pri prehodu na trg dela. Sam je že kot dijak opravljal različna študentska dela, iskal priložnosti za delo celo v času študijske izmenjave v Salamanci in zaradi želje po izkušnjah v turizmu podaljšal svoje bivanje v Španiji;
- Nuša Bejek je svoje obštudijske izkušnje pridobivala predvsem v mednarodnem prostoru: na študentski izmenjavi v Lizboni in praksi v Barceloni, kar ji je prineslo tudi dobro znanje tujih jezikov. Sodelovanje v različnih projektih z delodajalci v času magistrskega študija pa ji je odprlo vrata v kadrovsko službo Banke Koper, kjer je danes zaposlena;
- Tina Zafred je športnica in timski človek, ki z zdravo ambicioznost prenaša tudi v kariero. Danes je zaposlena v podjetju IBM Slovenija, kamor so ji mednarodne izkušnje, pridobljene ob študijski izmenjavi v Huelvi, in interdisciplinarna znanja študija na Fakulteti za upravo in Ekonomski fakulteti, odprla vrata že pred koncem študija.

Na okroglo mizo se do torka 15.4.2014, prijavite preko spletne strani KARIERNEGA CENTRA UL ali na e-naslov sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si s pripisom OM.