EUROPE CODE WEEK: Uporaba in dodana vrednost odprtih podatkov

EUROPE CODE WEEK: Uporaba in dodana vrednost odprtih podatkov

19. september, 2016

Na Fakulteti za upravo bo 19. in 20. oktobra 2016 potekal seminar za dijake, študente, zaposlene in vse, ki jih tematiki e-uprave in odprtih podatkov.

Udeleženci se bodo na seminarju seznanili z e-upravo, stanjem e-uprave v Sloveniji in storitev ter odprtimi podatki, ki so na voljo na spletu. Več osredotočenosti bo na portalih odprtih podatkov v EU, zlasti na novem portalu odprtih podatkov v Sloveniji. Udeleženci se bodo seznanili z uporabo in dodano vrednostjo tovrstnih podatkov.

Več informacij in prijave>>