Etična praksa v javni upravi: uporabna etika v javni upravi na območju Podonavske makro regije

Etična praksa v javni upravi: uporabna etika v javni upravi na območju Podonavske makro regije

22. december, 2015

Države Podonavske makro regije, katere članica je tudi Slovenija, sodelujejo v različnih aktivnosti povezovanja s ciljem trajnostnega razvoja in konkurenčnosti tega dela Evrope. Ena izmed njih je tudi projekt START-DANTE4PA, ki ga koordinira Euro-Institute iz Kehla (Nemčija) in je namenjen razvoju in krepitvi usposobljenosti javnih uslužbencev.

V okviru projekta je bil organiziran seminar na temo etične prakse v javni upravi, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen uporabni etiki v javni upravi na območju Podonavske makro regije. Dvodnevni seminar je potekal 12. in 13. 1. 2016 na Fakulteti za upravo.

Etično ravnanje ter s tem povezane etične dileme postajajo značilnost dela v javni upravi. Kljub pomembnosti vsebine pa so priložnosti, da bi o njih spregovorili in razpravljali ter primerjali slovenske izkušnje s tujimi, redke. Izhodiščno vprašanje seminarja predstavlja etična izkušnja javne uprave tako z vidika etičnega ravnanja javnih uslužbencev kot posameznikov in javne uprave kot organizacije in družbenega podsistema. Pri tem bodo še posebej izpostavljene etične dileme ter vloga vodij.

Predavala sta prof. dr. Bernd Banke in izr. prof. dr. Janez Stare.