Doktorska disertacija: mag. Milan Rman

Doktorska disertacija: mag. Milan Rman

06. september, 2016

Obveščamo vas, da bo javni zagovor doktorske disertacije mag. Milana Rmana, z naslovom »Profesionalizacija slovenske državne uprave« v sredo, 14. 9. 2016 ob 14.30, v predavalnici P19 Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Senat Fakultete za upravo na svoji 6. izredni seji, ki se izvede kot dopisna seja in poteka v času od 2. 9. 2016 do 5. 9. 2016, sprejme doktorsko disertacijo mag. Milana Rmana, z naslovom »Profesionalizacija slovenske državne uprave« in imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi:

1.    predsednik: prodekan za študijske zadeve izr. prof. dr. Primož Pevcin, UL, Fakulteta za upravo,
2.    glavni poročevalec (mentor): prof. dr. Marjan Brezovšek, UL, Fakulteta za družbene vede,
3.    član (somentor) izr. prof. dr. Janez Stare, UL, Fakulteta za upravo,
4.    član izr. prof. dr. Rudi Kocjančič, UL, Fakulteta za upravo,
5.    član prof. dr. Miro Haček, UL, Fakulteta za družbene vede.