Doktorska disertacija: mag. Kornelija Marzel

Doktorska disertacija: mag. Kornelija Marzel

08. september, 2016

Obveščamo vas, da bo javni zagovor doktorske disertacije mag. Kornelije Marzel z naslovom »Analiza institucij varuha človekovih pravic s poudarkom na legalnosti in legitimnosti« v ponedeljek, 19. 9. 2016 ob 13. uri, v predavalnici P19 Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Senat Fakultete za upravo je na svoji 6. izredni seji, ki se je izvedla kot dopisna seja in je potekala v času od 2. 9. 2016 do 5. 9. 2016, sprejel doktorsko disertacijo mag. Kornelije Marzel, z naslovom »Analiza institucij varuha človekovih pravic s poudarkom na legalnosti in legitimnosti« in imenoval Komisijo za zagovor doktorske disertacije v sestavi:
1.    predsednik: dekan izr. prof. dr. Janez Stare, UL, Fakulteta za upravo,
2.    glavni poročevalec (mentor): izr. prof. dr. Mirko Pečarič, UL, Fakulteta za upravo,
3.    članica: izr. prof. dr. Polona Kovač, UL, Fakulteta za upravo,
4.    član: izr. prof. dr. Rudi Kocjančič, UL, Fakulteta za upravo,
5.    član: prof. dr. Igor Kaučič, UL, Pravna fakulteta,
6.    članica: doc. dr. Tina Jukić, UL, Fakulteta za upravo.