Doktorska disertacija: mag. Jernej Buzeti

Doktorska disertacija: mag. Jernej Buzeti

29. junij, 2015

Obveščamo vas, da bo zagovor doktorske disertacije mag. Jerneja Buzetija, z naslovom »Povezanost vedenja vodij z začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v javni upravi« v petek, 3. 7. 2015, s pričetkom ob 15. uri, v predavalnici P19 Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Senat FU je na svoji 39. seji dne 17. 6. 2015 sprejel doktorsko disertacijo in imenoval komisijo za zagovor v sestavi:

 

  • Predsednik izr. prof. dr. Primož Pevcin, UL, Fakulteta za upravo,
  • Glavni poročevalec (mentor) izr. prof. dr. Janez Stare, UL, Fakulteta za upravo,
  • Član prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med. spec. medicine dela, UL, Medicinska fakulteta,
  • Član prof. dr. Štefan Ivanko, UL, Fakulteta za upravo,
  • Član izr. prof. dr. Jože Benčina, UL, Fakulteta za upravo.