Delavnica za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

Delavnica za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

08. maj, 2019

Center za razvoj pedagoške odličnosti oziroma Karierni centri UL vabi študente, ki so v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1. in 2. letnik magistrskih študijskih programov in v 3. letnik dodiplomskih študijskih programov (UN ali VS) na Fakulteti za upravo, k prijavi na brezplačno delavnico za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka, ki bo potekala v sredo, 15. 5. 2019, na Fakulteti za upravo.

Namen: delavnica je namenjena specializirano študentom Fakultete za upravo za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka. Oprava izpita je pogoj za vodenje upravnih postopkov v praksi in je zahtevana večini razpisov za delovna mesta v javni upravi. Zato je praktično znanje vodenja upravnega postopka in uspešna oprava izpita ključna kompetenca diplomantov, ki si želijo zaposliti pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil ali izvajalcih javnih služb in tudi drugod. Delavnica bo praktično usmerjena s poudarkom na temah, ki so običajne na državnem izpitu in v večji meri poteka neenako teoretičnim izpitom na FU, saj vsebuje v pisnem delu pripravo konkretnega upravnega akta. Na delavnici bo pozornost namenjena posebni metodologiji, ki je značilna za pisni del tega izpita, tj. zlasti pisanju sklepov in odločb oz. praktični aplikaciji ZUP.


Fakulteta želi z organizacijo delavnice študentom omogočiti možnost pridobivanja praktičnih kompetenc in s tem omogočiti večjo zaposljivost. Glede na to, da je število mest omejeno, naj se prijavijo le resni kandidati.

Izvajalec: mag. Matjaž Remic
Lokacija:  Fakulteta za upravo, predavalnica P17 (2. nadstropje)

Priprava:
-    Vsak udeleženec naj s seboj prinese svoj tiskan izvod ZUP, ki je dostopen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603.
-    Od udeležencev delavnice se pričakuje, da obvladajo osnovno teorijo upravnega postopka in pred delavnico preštudirajo teoretična vprašanja učne snovi po učbeniku Jerovšek, T. & Kovač, P., Upravni postopek in upravni spor, Fakulteta za upravo (2016, ponatis 2017).

Prijave:
-    Število mest je omejeno na 20 študentov.
-    Študenti bodo prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici.

Informacije o prijavi na strokovni izpit in izvedbi izpita:
-    Prijava na izpit in oprava izpita je možna le prek Upravne akademije MJU.
-    Izpit obsega pisni in ustni del. Poudarek je na praktični uporabi znanja za vodenje upravnih postopkov na delovnem mestu. Če je ocena pisnega dela in njegovega zagovora pozitivna, sledi ustni preizkus znanja. Za pravočasno prijavo na izpit in plačilo izpita mora poskrbeti vsak študent sam.
-    Cena izpita brez DDV je 110 EUR.
-    OPOZORILO: na izpit se prijavite 40 dni pred predvidenim datumom izpita - prijave zbirajo do zasedenosti termina. Prvi  izpitni roki po izvedbi delavnice so 15., 16. in 17. 7. 2019. To pomeni, da morate študenti, ki bi želeli na te termine na izpit, že sedaj oddati prijavnico. Upravna akademija sicer organizira izpite praviloma vsak mesec, po delavnici je priporočljiva prijava zlasti na aprilske roke. Za prijavo na ta izpit oz. njegovo opravo in priznanje diploma ni potrebna, prijaviti pa se kaže na izpit za 2. stopnjo.

Več na spletnih straneh Upravne akademije, tam tudi PRIJAVNICA:http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/strokovni_izpiti_in_priprave_nanje/