Dan znanstvene založbe in otvoritev razstave ob 60-letnici Fakultete za upravo - »S tradicijo in znanjem v (u)pravo smer!« (copy 1)

Dan znanstvene založbe in otvoritev razstave ob 60-letnici Fakultete za upravo - »S tradicijo in znanjem v (u)pravo smer!« (copy 1)

10. marec, 2016

V ponedeljek, 21. marca 2016, ob 10. uri, bo v predavalnici 14 na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana, potekal tradicionalni dan založbe. Z dnevom založbe se fakulteta vsako leto pokloni kulturnemu prazniku in avtorjem, ki so v zadnjih dveh študijskih letih izdali nove, ponatisnjene ali dopolnjene ponatise učbenikov ali nove monografije.

Ker Fakulteta za upravo letos praznuje 60. obletnico delovanja, bo ob dnevu založbe odprta tudi posebna razstava, »S tradicijo in znanjem v (u)pravo smer!«. S sliko in besedo ponosno predstavljamo svoj razvoj in današnje dejavnosti, izhajajoče iz tradicije ter temelječe na znanosti in stroki.

Na dnevu založbe vam bomo predstavili knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji, ki so jo napisali Janez Grad, Tomaž Oštir in Aljaž Jenič.

Naš gost bo prof. dr. Janez Grad, upokojeni profesor Fakultete za upravo in velik ljubitelj ter eden največjih poznavalec čmrljev v Sloveniji. Po izobrazbi je sicer doktor matematičnih znanosti, uveljavljen strokovnjak na področju matematike in informatike doma in tudi v tujini. Od mladih nog pa se poglobljeno ukvarja z »opraševalci«, med katerimi so najbolj znane čebele, nepogrešljivi pa so prav čmrlji. Od leta 1997 je dejaven član Čebelarske zveze Slovenije, kjer je vodil Sekcijo ljubiteljev in rejcev čmrljev, od leta 2005 do 2012 pa je bil predsednik iz sekcije nastale Komisije UO ČZS za alternativne opraševalce. Bil je tudi član organizacijskega odbora za Svetovni čebelarski kongres APIMONDIA 2003 v Ljubljani. Je avtor številnih učbenikov, strokovnih člankov, referatov in predavanj na strokovnih simpozijih ter srečanjih, doma pa ima kar tri čmrljake. Čmrlje goji že od leta 1984. Skupaj s soavtorjema, Tomažem Oštirjem in Aljažem Jeničem, je pri Celjski Mohorjevi družbi izdal knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji, ki jo bo predstavil na dnevu založbe.

Seznam avtorjev, ki so v študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 izdali nove, ponatisnjene ali dopolnjene ponatise učbenikov ali nove monografije (po abecedi):

 • doc. dr. Eva Boštjančič
 • lekt. Manica Danko
 • doc. dr. Mitja Dečman
 • prof. dr. Štefan Ivanko
 • doc. dr. Tatjana Jovanović
 • mag. Damijana Keržič
 • doc. dr. Mirko Pečarič
 • izr. prof. dr. Primož Pevcin
 • ga. Nastja Pozelnik
 • prof. dr. Stanka Setnikar Cankar
 • dr. Dalibor Stanimirović
 • izr. prof. dr. Janez Stare
 • doc. dr. Luka Tičar
 • prof. dr. Zvone Vodovnik
 • doc. dr. Mihaela Zavašnik Arčnik