Podiplomski programi 2. stopnja

Vpisni pogoji

Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020

Naknadna prijava je možna do 30. 9. 2019.

Prijave potekajo od 18. 2. 2019 do 20. 9. 2019

Informativni dan bo v četrtek, 6. 6. 2019 ob 16. uri v predavalnici P04 na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 20. 9. 2019. Rok za oddajo dokazil je najkasneje do 24. 9. 2019 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo. Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. 9. 2019.

Več informacij vsebuje Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020.

Prosta mesta 

Vpis v 1. letnik

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja*

Ljubljana

       120

            40

Management v upravi 2. stopnja**

         60

             10

 * Študijski program se bo izvajal  pod pogojem, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov na redni študij in vsaj 10 kandidatov na izredni študij. V primeru, da je v program ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da pozameznega načina študija ne bo izvajala. Program se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo vpisanih vsaj 5 kandidatov za angleško izvedbo programa.

** Študijski program se izvaja v primeru, da je vpisanih vsaj 20 kandidatov na rednem študiju in vsaj 10 kandidatov na izrednem študiju. V primeru, da je v program ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da pozameznega načina študija ne bo izvajala. Predavanja se bodo izvajala v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku. 

Vpis v 2. letnik - vpis v višji letnik

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja

Ljubljana

        20

          20

Management v upravi 2. stopnja

        20

          20

 

Vpis v 1. letnik za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektoja 2. stopnja

Ljubljana

        24

             20

Management v upravi 2. stopnja

         12

               5