Podiplomski programi 2. stopnja

Vpisni pogoji

Prijavni postopek za vpis v študijskem letu 2019/2020 (objava bo 18.2.2019)

Druga prijava: 30. september 2018 

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu portal.evs.gov.si/prijava, najkasneje do 21. 9. 2018. Rok za oddajo dokazil je najkasneje do 24. 9. 2018 priporočeno po pošti ali osebno na Fakulteti za upravo. Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2018.

Več informacij vsebuje Razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019.

Prosta mesta 

Vpis v 1. letnik

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja*

Ljubljana

       120

            40

Management v upravi 2. stopnja**

         60

             10

 * Študijski program se bo izvajal  pod pogojem, če bo vpisanih vsaj 20 kandidatov na redni študij in vsaj 10 kandidatov na izredni študij. V primeru, da je v program ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da pozameznega načina študija ne bo izvajala.

** Študijski program se izvaja v primeru, da je vpisanih vsaj 20 kandidatov na rednem študiju in vsaj 10 kandidatov na izrednem študiju. V primeru, da je v program ter posamezen način izvedbe vpisanih manj kandidatov, se fakulteta lahko odloči, da pozameznega načina študija ne bo izvajala.

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja

Ljubljana

        20

          40

Management v upravi 2. stopnja

        40

          40

 

Vpis v 1. letnik za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva

Študijski program

Redni

Izredni

Uprava - Upravljanje javnega sektoja 2. stopnja

Ljubljana

        15

             15

Management v upravi 2. stopnja

         6

               6