Dodiplomski programi

Vpisni pogoji

  

Prijavni postopek za vpis v 1. letnik 2019/2020

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prvi prijavni rok (od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019)

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. marca 2019. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. marca 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi največ štiri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi (Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana).

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2019 in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno–informacijski službi (Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana) do 22. marca 2019.

Po 18. marcu 2019 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Prosta vpisna mesta

Študijski program

Redni

Izredni

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

  120

    /

Univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja

   25

    /

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

   240

    50

Drugi prijavni rok (od 22. avgusta 2019 do 29. avgusta 2019)

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2019 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletni strani visokošolsko prijavno–informacijske službe Univerze v Ljubljani in na spletnih straneh članic.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 29. avgusta 2019. Po pošti mora priporočeno poslati Visokošolsko prijavno–informacijski službi, Univerze v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 29. avgusta 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolsko prijavno–informacijski službi, Univerze v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolski prijavno–informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2019 in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 29. avgusta 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana Visokošolsko prijavno–informacijski službi, Univerze v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana do 3. septembra 2019.

Kandidati,  za  katere  se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje  mature v dveh  delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2019. Če se bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz Prve prijave za vpis, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njegovim pisnim soglasjem.

 

Prosta vpisna mesta 2. prijavni rok

Študijski program

Redni

Izredni

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

 94

    /

Univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja

  4

    /

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

 98

    44

Pomembni datumi

Pomembni datumi

Informativni dnevi

15. 2. 2019 ob 10. in ob 15. uri

16. 2. 2019 ob 10. uri

Prvi prijavni rok

od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019

Sklepi o rezultatih kandidatom

do 25. 7. 2019

Drugi prijavni rok

od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019

Sklepi o rezultatih kandidatom

24. 9. 2019

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2019.

Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu. Na ta vpisna mesta se lahko prijavljajo vsi kandidati ne glede na državljanstvo.

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2019. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu (Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu, priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu (Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana) največ štiri oz. tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019 , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 20. septembra 2019.

Prosta vpisna mesta

Študijski program

Redni

Izredni

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja

2. letnik

     30

      /

3. letnik

     30

      /

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopanja

2. letnik

     30

      30

3. letnik

     30

      30