Nagovor predsednika

Spoštovane diplomantke in diplomanti, člani Kluba diplomantov Fakultete za upravo!

Klub diplomantov Fakultete za upravo je bil ustanovljen v začetku leta 2007 ob praznovanju častitljivega jubileja, 50. obletnici delovanja fakultete. V klubu je trenutno združenih 1526 stanovskih kolegic in kolegov, diplomantov tako dodiplomskih kot podiplomskih študijskih programov preteklih generacij Fakultete za upravo in njenih predhodnic, ki so zaposleni v različnih institucijah javnega in zasebnega sektorja, kar daje vsebini in širini dela kluba še posebno vrednost in pomen.

Preživeta študentska leta na Fakulteti za upravo oziroma v njenih študijskih centrih so nedvomno bogat spomin na določeno življenjsko obdobje vsakogar od nas. Želimo, da bi bil klub nadaljevanje družabnega srečevanja diplomantov med seboj, s fakulteto in njenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci. Naj bo klub tudi okolje izmenjave bogatih strokovnih in delovnih izkušenj, okolje nadgradnje strokovnih vedenj in znanj pridobljenih s študijem, možnosti znanstvenega in raziskovalnega sodelovanja s fakulteto. Strokovnosti torej, ki jo strokovni ceh še kako potrebuje v izzivih današnjega časa. Uporabnih upravnih znanj, ki utrjujejo položaj diplomantov fakultete in članov kluba ter s tem promovirajo upravno stroko.

Tega se zaveda tudi vodstvo fakultete, zato podpira in omogoča delo kluba. Zato mu namenjam posebno zahvalo.

Naša skupna želja je, da v vsebini delovanja klubu vsak član najde neko svoje pričakovanje, željo, izziv. In v skladu s svojimi možnostmi k temu tudi prispeva.

Srečanja, ki jih organiziramo večinoma v prostorih fakultete, in ki so načeloma tematsko povezana s statusom in položajem diplomantov fakultete, so pri udeležencih dobro sprejeta. Takšna srečanja so namenjena vam in vsem tistim, ki jih fakulteta združuje, povezuje. Več, kot se nas udeleži tovrstnih razprav, več je na enem mestu združenega kapitala vedenj, znanj in izkušenj, več je idej, kvalitetnejši in bolj bogati so takšni dogodki. Le s tem srečanja dosegajo namen. Zato vljudno vabljeni.

Člani kluba so upravičeni do določenih ugodnosti: nižje cene pri nakupu publikacij Fakultete za upravo preko spletne knjigarne in popustov pri konferencah in seminarjih, ki jih organizira Fakulteta ter so objavljeni pri posameznem razpisu. Zavzemali se bomo, da bo teh ugodnosti sčasoma še več.

Spletne strani poskušamo sproti posodabljati in jih aktualizirati. Prav tako podatke o članih. Vabljeni, da spletne strani spremljate, ter da nam vaše spremembe, pripombe in predloge posredujete na e-naslov: klub.diplomantov@fu.uni-lj.si

Tudi s tem boste prispevali k ohranjanju stikov in našemu skupnemu doseganju namenov in ciljev življenja ter delovanja kluba.

mag. Darko Repenšek,
predsednik kluba