Po študiju

Klub alumnov vas povezuje

Klub alumnov je prostovoljno združenje posameznikov, ki deluje z namenom sodelovanja in druženja diplomantov Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Člani so diplomanti vseh študijskih programov različnih vpisnih generacij fakultete.

  •     Klub nudi vzpodbudno okolje za ohranjanje povezanosti med diplomanti Fakultete za upravo z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete.
  •     Omogoča osebni in strokovni razvoj posameznikom in organizacijam ter promovira upravno znanje in dosežke svojih članov v okolju kluba.
  •     Skrbi za ugled poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja Fakulteta za upravo, ter podpira razvoj njene izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.


V klubu lahko diplomanti svoje pridobljeno znanje in izkušnje plemenitijo in jih prenašajo na svoje kolege ter sodelujejo s fakulteto na najrazličnejših področjih:

  •     kot sodelavci seminarjev, delavnic in strokovnih srečanj v okviru Svetovalno-izobraževalnega centra fakultete in Karierne točke fakultete,
  •     kot mentorji pri študijski praksi študentov in drugih oblikah pedagoškega dela,
  •     kot udeleženci podiplomskega izobraževanja,
  •     kot organizatorji športnih, kulturnih in družabnih srečanj diplomantov Fakultete za upravo in
  •     kot organizatorji srečanj, ki bodo povečevala strokovno razpoznavnost in zaposlitvene možnosti diplomantov.


Članstvo v klubu pomeni tudi priložnost za srečevanje in druženje z nekdanjimi sošolci/-kami, priložnost za obujanje spominov, priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj ter mreženje, priložnost za profesionalni razvoj (pridobivanje novih znanj in informacij) in sprostitev, saj to ob obilici dela in zadolžitev vsi potrebujemo. Ohranjanje stikov po zaključku študija predstavlja možnost pridobitve mnogih informacij in izmenjavo bogatih izkušenj med diplomanti.